KONTAKTI

Të dhënat e kontaktit

CNVP – Zyra në Maqedoninë e Veriut

  •   Rr. Mirka Ginova 13, 1000 Shkup, Maqedonia e Veriut
  •   +389 2 3217 32
  •   +389 2 3217 32
  •   info@cnvp-eu.org
  •   E hënë-E premte 08:00 - 16:00